Konferanse våren 2022 Neste konferanse avholdes i Trondheim på Scandic Nidelven, 23.- 25. mars 2022. Vi jobber nå med å få programmet på plass. Påmeldingen åpner i løpet av januar.

Forumets formål
DRGforum har som formål å være et faglig forum for personer, institusjoner og firmaer som er interesserte i å arbeide med problemstillinger knyttet til DRG-klassifisering og ISF-ordningen. Forumet er uavhengig og frittstående, og skal arbeide med opplæring og informasjon i form av kurs, konferanser og annen informasjonsvirksomhet.

Styret
Styret er sammensatt av representanter fra ulike institusjoner som er berørt av DRG-finansieringen. Oversikt over styremedlemmer for inneværende periode finner du under arkfanen «Kontakt oss».

Bli medlem
Alle som deltar på DRGforums konferanse blir automatisk medlemmer.
Medlemskapet er frivillig og kan når som helst annulleres. Medlemskapet varer i ett år.

Statutter