Høstkonferanse 28.november 2022 på Radisson Red, Gardermoen
Påmeldingen er åpen: Klikk her for å komme til side for påmelding
Konferansen vil ikke være tilgjengelig digitalt.

En viktig del av DRGforum sine konferanser er nettverksbygging og muligheten til å kunne komme i direkte kontakt med foredragsholdere.

Våre konferanser gjennomføres derfor ikke digitalt.

Velkommen!

Nimes kvalitetsseminar 29. november 2022 på Radisson Blu Airport Hotel
Påmelding er åpen: Klikk her for å komme til side for påmelding

PCSI PÅ ISLAND, REYKJAVIK 27-30.SEPTEMBER 2022
Patient Classification Systems International Følg lenke for informasjon og påmelding

Forumets formål
DRGforum har som formål å være et faglig forum for personer, institusjoner og firmaer som er interesserte i å arbeide med problemstillinger knyttet til DRG-klassifisering og ISF-ordningen. Forumet er uavhengig og frittstående, og skal arbeide med opplæring og informasjon i form av kurs, konferanser og annen informasjonsvirksomhet.

Styret
Styret er sammensatt av representanter fra ulike institusjoner som er berørt av DRG-finansieringen. Oversikt over styremedlemmer for inneværende periode finner du under arkfanen «Kontaktinformasjon».

Bli medlem
Alle som deltar på DRGforums konferanse blir automatisk medlemmer.
Medlemskapet er frivillig og kan når som helst annulleres. Medlemskapet varer i ett år.

Statutter