Velkommen til vårkonferansen for DRG-Forum
Påmeldingen er nå åpen. Konferansen avholdes på Scandic Nidelven, 22.-23. mars. Påmelding og priser.
Det er ikke mulig å bestille tilknytningsdøgn som en del av konferansepakken, dette må du bestille direkte med hotellet. Vi anbefaler at dette bestilles raskt da det kan bli fult.
Konferansen vil ikke være tilgjengelig digitalt, da en viktig del av DRGforum sine konferanser er nettverksbygging og muligheten til å kunne komme i direkte kontakt med foredragsholdere.
Det vil bli avholdt generalforsamling og valg til styre i løpet av konferansen.
Saker til generalforsamling og forslag til valg sendes til: post@drgforum.no (vær sikker på at den du melder til valg ønsker å stille). Frist for saker til generalforsamlingen er 22.februar.
Det vil i programmet bli tid for kodespørsmål, både for somatikk, psykisk helsevern og TSB. Spørsmål til dette sendes til post@drgforum.no Frist for kodespørsmål er 1.mars

Her finner du program for konferansen

Forumets formål
DRGforum har som formål å være et faglig forum for personer, institusjoner og firmaer som er interesserte i å arbeide med problemstillinger knyttet til DRG-klassifisering og ISF-ordningen. Forumet er uavhengig og frittstående, og skal arbeide med opplæring og informasjon i form av kurs, konferanser og annen informasjonsvirksomhet.

Styret
Styret er sammensatt av representanter fra ulike institusjoner som er berørt av DRG-finansieringen. Oversikt over styremedlemmer for inneværende periode finner du under arkfanen «Kontaktinformasjon».

Bli medlem
Alle som deltar på DRGforums konferanse blir automatisk medlemmer.
Medlemskapet er frivillig og kan når som helst annulleres. Medlemskapet varer i ett år.

Statutter