Konferanser

Det er med stor glede vi kan ønske velkommen til vårkonferanse 23-25 mars på Scandic Nidelven i Trondheim. 
I år blir det over tre dager hvor vi starter og slutter med lunsj.
Pris for full konferanse med overnatting to dager, og middag onsdag og torsdag blir 7.950,-
Dagpakker kommer på 1700 pr dag, og deltakelse på middag torsdag 24 kan bestilles for kr 620,- (gjelder kun ikke-boende).
Vi jobber for fullt med programmet, men kan allerede nå røpe av det blir en del om koding i en pandemi fra ulike synsvinkler. Reserver din plass i dag: https://gtogether.qondor.com/drgforum2022

Det avholdes to konferanser hvert år. En dagskonferanse på høsten og en konferanse over flere dager på våren.