Konferanser

Høstkonferanse 28.november 2022 på Radisson Red, Gardermoen

DRG-forum inviterer til dagskonferanse på Radisson Red (tidligere Parkinn) på Gardermoen

Pris og lenke til påmelding kommer så snart det er på plass.

Tema for dagen vil være:

  • Innholdsvalidering
  • Snomed CT
  • Nytt fra helsedirektoratet
  • Nytt fra e-helse
  • Ulik bruk av helsetjenester i ulike regioner

Programmet blir oppdatert over sommeren.

Velkommen!