Aktuelt

Abonner på nyheter

Vårkonferanse med generalforsamling og valg ble avholdt i Trondheim 22-23 mars. Presentasjoner fra konferansen og informasjon fra generalforsamlingen vil bli tilgjengelig på 2023 Vårkonferanse og Generalforsamling 2023.
Styret konstituerer seg selv på første styremøte og oppdatert informasjon kommer på denne siden og under Kontaktinformasjon