Aktuelt

Abonner på nyheter

Neste konferanse avholdes på Scandic Nidelven, 22.-23. mars 2023.
Det vil bli avholdt årsmøte og valg til styre.

I 2020 vil vi ikke foreta noen omrokkeringer i styret. Styrets sammensetning er som følger:

  • Styreleder Bente Nessan
  • Nestleder Ingrid Breder Waller
  • Kasserer Lill Hind
  • Styremedlemmer Karina Teisnes, Jørn Erik Ovesen og Åse Karin Snarheim Brynjelsen.